Zarząd

Dariusz Stolarek

Prezes

dariusz.stolarek@asmilicz.pl

Maciej Sakałus

Skarbnik

maciej.sakalus@asmilicz.pl

Monika Grochowicka

Członek zarządu

monika.grochowicka@asmilicz.pl

Prezes

Przemysław Grochowicki

Członek zarządu

przemyslaw.grochowicki@asmilicz.pl

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Keller

 

Krzysztof Herbik

 

Mariusz Zakrzacki