Regulamin

Regulamin Uczniowskiego klubu Sportowego „Akademia Sportu w Miliczu”

Karta

Karta uczestnictwa w zajęciach sportowych

Oświadczenie

rodzica dotyczące udziału dziecka w turnieju piłkarskim

Zgoda

na udzielenie pierwszej pomocy przez trenera opiekuna

Regulamin Ubezpieczenia

Regulamin ubezpieczenia – Generali

Karta zalet

Karta Zalet GENERALI, Z MYŚLĄ O NASTĘPSTWACH NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW. GRUPA OWARTA – PAKIET DLA DZIECKA